Overslaan naar content

Back on Track bij Pactum

Back on Track is een intensief 12-18 maanden durend gezinsbehandelingsprogramma dat gezinnen helpt hun eigen toekomst positief te vormen.

"Als ambulant gezinsbehandelaar bij Back on Track, vind ik het mooi om gezinnen te kunnen begeleiden naar een toekomst waarin ze zelf de touwtjes in handen hebben en samen sterker staan."

Jeugdzorg+

Back on Track in het kort

Onze doelgroep

Bij Back on Track richten we ons op gezinnen met tieners en jongvolwassenen tussen de 12 en 23 jaar die door moeilijke tijden gaan. Ons doel is om hen te helpen de uitdagingen die ze tegenkomen te overwinnen en een rustige, stabiele omgeving in hun gezin te herstellen.

Duur en setting van het programma

Je maakt deel uit van een traject dat 12 tot 18 maanden duurt, waarbij je voornamelijk in de thuissituaties van de gezinnen werkt. Dit betekent dat je een belangrijke periode van hun leven met hen doorbrengt, wat zowel uitdagend als ongelooflijk lonend kan zijn.

Jouw Rol en Verantwoordelijkheden

Als onderdeel van ons team specialiseer jij je in het aanpakken van complexe problematiek bij jongeren en hun gezinnen. Je speelt een cruciale rol in het ondersteunen en begeleiden van gezinnen om ervoor te zorgen dat ze zelf de regie over hun leven houden.

Onze Benadering en Methodologie

We passen onze ondersteuning aan de unieke situatie van elk gezin aan, inclusief oudertraining in Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet. We geloven in een praktische aanpak die echte verandering en verbetering stimuleert.

Intensiteit en Betrokkenheid

Je komt regelmatig, vaak twee keer per week, bij de gezinnen thuis, of vaker indien nodig. Dit toont aan hoe intensief en betrokken het werk is, en hoeveel we investeren in het welzijn van de gezinnen waarmee we werken.

Doelstelling bij Afsluiting

Uiteindelijk streven we ernaar dat de gezinnen zelfstandig verder kunnen na afloop van ons programma, met verminderde problemen en een jongere die thuis blijft wonen of de stap naar zelfstandig wonen maakt.

Het Back on Track traject

Bij Back on Track werken we via een gestructureerd traject dat in drie fases is verdeeld om gezinnen optimaal te ondersteunen:

Kennismaking

In deze eerste fase maak je als hulpverlener thuis kennis met het gezin. Je biedt ze alle ruimte om hun verhaal te doen, waarbij elke vraag, wens, of probleem bespreekbaar is.

Het doel is om een veilige en open omgeving te creëren waarin gezinsleden zich gehoord en begrepen voelen. Dit is ook het moment waarop het programma verder wordt uitgelegd en de basis wordt gelegd voor de rest van het traject.

Ouders/verzorgers ontvangen een specifieke training, genaamd Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet, om hen te versterken in hun opvoedingsvaardigheden en om een nieuwe, ondersteunende opvoedhouding te ontwikkelen.

Op Locatie

In deze fase neemt het gezin, samen met jou en andere belangrijke betrokkenen, enkele dagen afstand van hun dagelijkse leven. Dit gebeurt op een locatie die enigszins verwijderd is van hun normale omgeving.

Het doel is om tot een andere mindset te komen door allerlei ervaringen op te doen, zoals sport- en spelactiviteiten, samen koken, en meer. Deze activiteiten zijn niet alleen bedoeld om te ontspannen, maar ook om te ontdekken wat men wil veranderen in het leven.

Tijdens deze dagen werken jullie samen aan het opstellen van een toekomstplan, waarbij duidelijk wordt wat de hulpvragen zijn, wat men wil veranderen en hoe dat bereikt kan worden.

Hulp Thuis

Terug thuis wordt het eerder opgestelde plan van aanpak in praktijk gebracht, met jouw hulp als hulpverlener. Het gezin ontvangt op maat gemaakte ondersteuning, aangepast aan hun specifieke behoeften.

Dit is een intensief traject waarin je regelmatig, vaak twee keer per week of meer indien nodig, bij het gezin thuiskomt om hen te ondersteunen met gezinsbehandeling en, indien nodig, individuele behandeling voor de jongere.

Deze fase is gericht op het daadwerkelijk implementeren van veranderingen en het versterken van de zelfredzaamheid van het gezin, met als uiteindelijk doel dat zij na afloop van het programma op eigen kracht verder kunnen.

Back on Track vacatures bij Pactum

Filters

0 vacatures
Geen open vacatures.
Geen open posities die overeenkomen met geselecteerde filters.