Overslaan naar content

JeugdzorgPlus bij Pactum

JeugdzorgPlus biedt jongeren met complexe gedragsproblemen een beschermde, gestructureerde setting voor behandeling, groei en het ontwikkelen van verantwoordelijkheid.

Zo kort mogelijk, zo lang als nodig.

"Bij Pactum is het onze missie om kwetsbare jongeren te helpen groeien, hun potentieel te realiseren en te zien hoe ze hun eigen kracht ontdekken. Het is een voorrecht om deel uit te maken van deze belangrijke reis."

Jeugdzorg+

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een intensieve behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en veiligheidsrisico's. Met een machtiging van de kinderrechter biedt het een beschermde omgeving waar 24/7 begeleiding, rust, structuur en veiligheid centraal staan. Het behandeltraject richt zich op het in kaart brengen van problemen en potentie van de jongere, en omvat een persoonlijk behandelplan met onderwijs, therapie en vaardigheidstraining. Het doel is jongeren te helpen hun problemen te beheren, hun mogelijkheden te benutten en uiteindelijk verantwoordelijkheid te nemen voor een terugkeer naar een minder restrictieve omgeving.

Wat maakt JeugdzorgPlus anders?

Diepgaande Impact

JeugdzorgPlus richt zich op jongeren met ernstige uitdagingen rondom gedrag, psychiatrische aandoeningen, en soms criminele achtergronden. De uitdagingen zijn vaak complexer en intenser dan die van jongeren in open behandelgroepen.

Bij ons heb je de kans om een positieve, blijvende impact te maken in het leven van jongeren. Jouw inzet helpt hen nieuwe vaardigheden te leren, zelfvertrouwen op te bouwen en stappen te zetten richting een hoopvolle toekomst.

Structuur en Ondersteuning

JeugdzorgPlus biedt een hoger niveau van structuur en routine om een veilige en stabiliserende omgeving te creëren. Dit vereist constante alertheid en een strikte naleving van de regels door zowel personeel als jongeren.

Onze gestructureerde aanpak biedt jongeren de duidelijkheid en ondersteuning die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Als lid van ons team help je deze structuur vorm te geven en toe te passen.

Veilige en Stabiele Omgeving

Vanwege de veiligheidsrisico's die sommige jongeren met zich meebrengen, zijn er in JeugdzorgPlus vaak meer en striktere veiligheidsmaatregelen. Dit kan toezicht en een striktere omgeving omvatten.

Wij zijn toegewijd aan het creëren van een veilige en gestabiliseerde omgeving waarin jongeren zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien.

Professionele Ontwikkeling

Professionals in JeugdzorgPlus hebben vaak specifieke training nodig om te kunnen omgaan met de complexe en uitdagende gedragingen, inclusief crisisinterventie en de-escalatietechnieken.

Wij bieden gespecialiseerde training om je te helpen effectief en zelfverzekerd te zijn in je rol, zoals Agressieregulatietraining, Fysieke Weerbaarheid en De-escalerend werken.

Samenwerking en Teamwerk

Binnen de JeugdzorgPlus is vaak een intensievere samenwerking nodig met externe partijen zoals psychiaters, scholen, politie en justitie. Onze teamcultuur is gebaseerd op samenwerking, ondersteuning en wederzijds respect. Je werkt samen met een team van toegewijde professionals die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben.

Therapeutische Aanpak

Hoewel alle jeugdzorg zich richt op verbetering en ondersteuning, is er in JeugdzorgPlus een sterkere focus op intensieve therapie en behandeling, gebruikmakend van gespecialiseerde methodieken. Onze therapeutische en behandelingsgerichte aanpak staat centraal in onze missie. Als medewerker speel je een cruciale rol in het herstel- en groeiproces van de jongeren.

De JeugdzorgPlus groepen van Pactum

Deurne, Noord-Brabant

In Deurne biedt de JeugdzorgPlus van Pactum een scala aan gespecialiseerde groepen die zich richten op jongeren tussen de 12 en 18 jaar met uiteenlopende behoeften. Verschillende groepen bieden een veilige en gestructureerde omgeving waarin de ene zich richt op meisjes met gedrags- en psychiatrische problemen, zoals trauma en verslavingsproblematiek, terwijl een andere groep zich concentreert op jongeren met uitdagingen zoals LVB, autisme, ODD of ADHD. Elk biedt individuele aandacht, bevordert persoonlijke groei door middel van groeps- en individuele trajecten, en past gespecialiseerde methodieken toe. Dit alles in een omgeving van veiligheid, empathie, en actieve betrokkenheid, waar het welzijn van elke jongere centraal staat.

Zetten, Gelderland

In Zetten biedt JeugdzorgPlus van Pactum gespecialiseerde zorg aan jongeren (12-18) met complexe uitdagingen. Hier richten diverse teams zich op specifieke behoeften: sommigen focussen op intensieve psychiatrische zorg, anderen op jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Elke groep biedt een veilige, gestructureerde omgeving voor persoonlijke groei, met individuele aandacht en gespecialiseerde behandelplannen. Ervaren professionals streven ernaar elke jongere te helpen hun potentieel te bereiken, bouwend op zelfvertrouwen en zelfstandigheid in een begripvolle en stabiele setting.

JeugdzorgPlus vacatures bij Pactum

Filters

4 vacatures